Pohybové aktivity - "Cvičme v rytme"

Pohybová aktivita je realizovaná formou precvičovania jemnej motoriky, ktorá je zabezpečovaná špeciálnymi pomôckami. Pravidelne sa precvičujú horné a dolné končatiny. PSS pomocou trenažérov a využívajú sa rehabilitačné pomôcky, ktoré upravujú orgánový defekt alebo úplne či čiastočne obnovujú funkciu poškodeného či chorého orgánu a slúžia aj na uľahčenie nácviku rôznych úkonov.