Novinky


  • Schodiskový - sedačkový výťah

    19.12.2011

    Novinkou v našom zariadení je zavedenie a montáž vonkajšieho a vnútorného schodiskového /sedačkového/ výťahu,

    ktorý patrí k špeciálnym zdvíhacím zariadeniam a jeho úlohou je uľahčiť život všetkým, ktorí majú problémy so zdolávaním schodov v dôsledku telesného postihnutia, choroby, vysokého veku či po úraze.

    Tieto výťahy sa montujú na existujúce schodisko a vytvárajú bezbariérové prostredie nielen v dome /v našom prípade v zariadení/, ale aj v exteriére.