Kontakty

Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o.

ZpS-DSS

Demjata 261
082 13 Tulčík
IČO: 361 678 19
DIČ: 2021636144

Štatutár a riaditeľ DRC Prešov, n.o.: Ján Kaleja
mobil: 0903 771 965
č. t.: 051/ 7482690 - 2
email: riaditel@drcno.sk


Vedúca stravovacieho a technického úseku / Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Miroslava Stašáková
prevadzka@drcno.sk
č. t.: 051/74 82 691 m: 0911 224 247
Poverená riadením sociálneho úseku:
Mgr. Andrea Lukáčová, MSc.
socialny-usek@drcno.sk
č. t. 051/74 82 691 m: 0911 224 247
Manažérka opatrovateľského úseku:
Mgr. Marianna Čajková
opatrovatelsky-usek@drcno.sk
č. t. 051/74 82 692 m: 0911 382 366
Ekonómka a personalistka: Ing. Mária Kazanovská
ekonom@drcno.sk
č. t. 051/74 82 691 m: 0911 224 247