Záujmová a kultúrno-rekreačná činnosť

Záujmová činnosť našich prijímateľov sociálnej služby je zameraná na rôzne spoločenské hry, vyšívanie a rôzne športové súťaže. PSS sa radi zapájajú do rôznych turnajov ako je pingpongový turnaj, turnaj človeče nehnevaj sa, súťaž o najrýchlejší čas na kolobežke.


Aktivity prijímateľov sociálnej služby


Aktivity našich prijímateľov sociálnej služby sa realizujú formou individuálneho prístupu s ohľadom na zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby, alebo skupinovou prácou. Prijímatelia sociálnej služby sa radi zúčastňujú vedomostných súťaží. V priestoroch, na to určených, sledujú televíziu, vybrané programy v rozhlase, zúčastňujú sa rôznych prednášok.

V našom zariadení sa v rámci poskytovania socioterapie, ktorá má multidisciplinárny charakter, poskytuje psychosociálna terapia, ktorej cieľom je znovuobnovenie optimálneho fungovania psychologických, somatických a sociálnych funkcií a činností. Je realizovaná skupinovou formou, ale aj individuálnou prácou s PSS podľa potreby. Terapie sú organizované na základe denných a víkendových plánov. PSS sú zaradení do jednotlivých druhov terapií podľa psychiatrických diagnóz, psychického a somatického stavu, motivácie, či potreby v rámci ich schopností a možností. Pri aplikácii sa v našom zariadení využívajú formy, metódy a techniky napr. muzikoterapie, biblioterapie (receptívna, perceptívna, expresívna), hagioterapia, brainstorming, encounter skupiny, relaxačné cvičenia, reminiscenčná terapia, preterapia, skupinové rozhovory a diskusné sedenia.

Tieto terapie sú zamerané na odstraňovanie zlozvykov v oblastiach ako sú: životospráva, zmýšľanie, emocionálna a morálna oblasť, ďalej je to nácvik základných sociálnych zručností, rozvinutých sociálnych zručností, rozvoj komunikačných zručností, rozvoj kreativity, pamäti, učenia a v neposlednom rade precvičovanie techník na získanie schopností, ktoré boli stratené či oslabené dôsledkom ochorenia.

Taktiež sme vytvorili podpornú svojpomocnú skupinu "Okno do duše" v princípe typ sfér dôverných rozhovorov a zriadili sme schránku "Demjatníček - Dôverníček", do ktorej PSS anonymnou formou vkladajú listy, v ktorých píšu svoje postrehy, nápady, podnety, želania, poďakovania, sťažnosti, radosti, ale aj starosti.


Aký bol rok 2019


- Vianoce 2019 -
Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019


- Vianočné pečenie 2019 -
Tricklandia 2019 Tricklandia 2019


- Vianočné vystúpenie 2019 -
Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019


- Mikuláš 2019 -
Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019


- Tricklandia -
Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019


- Október - mesiac úcty k starším a oslava narodenín a menín -
Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019 Tricklandia 2019


Aký bol rok 2016


- Futbal -
Futbal Futbal


- ZOO -
ZOO 2016 ZOO 2016 ZOO 2016 ZOO 2016 ZOO 2016 ZOO 2016 ZOO 2016 ZOO 2016 ZOO 2016


- Guľáš 2016 -
Guľáš 2016 Guľáš 2016 Guľáš 2016 Guľáš 2016


- Opekačka 2016 -
Opekačka 2016 Opekačka 2016 Opekačka 2016


- Piknik 2016 -
Piknik 2016 Piknik 2016


- Ping-pong -
Ping-pong 2016 Ping-pong 2016 Ping-pong 2016 Ping-pong 2016


- Spoločenské udalosti -
Spoločenské udalosti 2016


- Juniáles 2016 -
Juniáles 2016 Juniáles 2016 Juniáles 2016 Juniáles 2016


- Výlet Sigord -
Výlet Sigord Výlet Sigord Výlet Sigord


Aký bol rok 2015

- Zber úrody -
Zber úrody Zber úrody Zber úrody

- Piknik -
Pinik Pinik Pinik Pinik Pinik


- Výlet 2015 -
Výlet 2015 Výlet 2015


- Vianoce 2015 -
Vianoce 2015


Aký bol rok 2014

- Návšteva putovného divadla -
Putovné divadlo Putovné divadlo Putovné divadlo

- Príprava Gazdovského dvora -
Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora Príprava Gazdovského dvora


- Odovzdávanie vysvedčení -
Odovzdávanie vysvedčení

- Výlet Liptovský Ján -
Výlet Liptovský Ján Výlet Liptovský Ján Výlet Liptovský Ján


- Majáles -
Majáles Majáles Majáles


- Opekačka -
Opekačka Opekačka Opekačka

Aký bol rok 2013

- Máme aj lyže -
Máme aj lyže

- Zimná kondičná príprava -


- Rekreácia v Novej Ľubovni -


- Zberáme úrodu -


- Pohybové aktivity -


- Na návšteve pri koníkoch -


- Spomíname na zosnulých -


- Navštevujeme Aquapark Delňa -

Aký bol rok 2012


- Sánkovačka -

- Vianoce 2012 -

- Snehová kalamita -

- Vedomostná súťaž -

- Beh májovým Tulčíkom -


- Margaretfest -

Aký bol rok 2011

- Superstár -

- Valentínsky bál -

- Vystúpenie Tulčíckeho ochotníckého divadla - hra "Neprebudený" od Martina Kukučína -

- Pálenie moreny -

- Bábkové predstavenie divadielka GAŠPARKO -

- IX. ročník majstrovstiev Šarišskej župy vo varení guľášu -

- Rekreačný pobyt na Sigorde v OPALEXE s.r.o. -

- Výlet do ZOO v Košiciach Kavečanoch -

- Vystúpenie ľudového spevokolu Kapušanské richtároše a tanečného súboru Kaplička -

- Vystúpenie cirkusového variete Samba -

Aký bol rok 2010

- Valentínske vystúpenie -

- Pálenie moreny -

- VIII.roč.majstrovstiev Šarišskej župy vo varení guľášu -

- Rekreačný pobyt na Zemplínskej Šírave -

- Vystúpenie ZUŠ Raslavice a našich prijímateľov sociálnej služby -

- Význam a poslanie polície - prednáška -

- Príchod Mikuláša -

- Vianočné vystúpenie -

- Za štedrovečerným stolom -

- Vystúpenie spevokolu CHORUS VIA MUZIKA -Staršie foto


Dňa 16. 10. 2009 v rámci gremiálnej porady sa konala zamestnanecká športová akcia "bowling" na ktorej sa zúčastnilo aj družstvo DSS z Volgogradskej ul. v Prešove. Na realizáciu tejto akcie nám sponzorsky prispela firma Seni. Celou akciou sa niesla dobrá a optimistická nálada. Športové výkony niektorých našich zamestnancov prekvapili aj ich samotných.

Celodenný výlet do Bardejovských Kúpeľov

Dňa 18. 8. 2009 sme pre prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia zorganizovali celodenný výlet do Bardejovských Kúpeľov. Po príchode do Bardejovských Kúpeľov sme navštívili skanzen, ktorý je najstarším skanzenom svojho druhu na Slovensku. Po obhliadke skanzenu sa naši prijímatelia sociálnej služby mohli osviežiť na prírodnom kúpalisku, kde sa do sýtosti vykúpali a vyšantili.


VII. Ročník majstrovstiev Šarišskej župy vo varení guláša

Dňa 27. 6. 2009 sa v priestoroch a okolí nášho zariadenia uskutočnil VII. Ročník majstrovstiev Šarišskej župy vo varení guláša, ktoré organizovalo naše zariadenie. Táto akcia je veľmi úspešná a pravidelne sa na nej zúčastňujú aj družstvá z ostatných DSS. Takýmito akciami chceme integrovať našich prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti a podeliť sa s nimi o zábavu, optimizmus a dobrú náladu. Do týchto majstrovstiev sa prihlásilo 11 družstiev. Súťažou sa niesla príjemná atmosféra a vôňa guláša. Súťažilo sa o rôzne vecné ceny. Tradičnú prvú cenu, ktorou je bicykel, získalo v tomto roku družstvo DSS na Volgogradskej v Prešove. Súťažiaci po skončení majstrovstiev odchádzali s dobrou náladou a pozitívne naladení do svojich domovov.