Ciele a zameranie

Naše zariadenie sa usiluje vytvárať prostredie, ktoré poskytuje prijímateľom sociálnej služby miesto k životu, možnosti udržania si funkčnosti pri rôznych telesných, duševných a kombinovaných ochoreniach.


Popri zvládaní všetkých činnosti spojených so starostlivosťou, veľký dôraz sa bude aj naďalej klásť aktivitám realizovaným vo voľnom čase - cez výchovnú zložku, poskytovaním kultúrnej a pracovnej činnosti a poradenstva.


Našim cieľom je aj naďalej viesť prijímateľov sociálnej služby k samostatnosti a k základným hygienickým návykom, poskytovaním kvalitnej komplexnej starostlivosti s využitím vodoliečby, vírivky, parafínu, biolampy a masážneho lôžka CERAGEM a BIOQUANTu.